dilluns, 8 d’octubre de 2007

Empadronar-se a Tortosa.

L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, va presentar una serie de mesures destinades a millorar el Padró Municipal.
Tot això es degut a l'aparició d'empadronament irregular i inclús amb la detenció de persones acusades de cobrar a canvi d'incriure'ls al seu domicili.
L'intenció es obtenir un padró amb dades reals, i així reduir els problemes de convivència i acabar amb les xarxes delictives vinculades amb l'empadronament.
Ferran Bel, ha afirmat que seran molt contundents i intolerants davant d'aquestes pràctiques, que a més a més amaguen situacions inaddmissibles amb l'explotament de persones.

Fins ara empadronar-se a Tortosa era molt fàcil, només amb l'identificació del sol·licitant i un rebut qualsevol es podia empadronar, en canvi ara per empadronar-se
a part d'identificar-se s'haurà s'haurà de presentar una còpia del contracte de lloguer registrat per la Cambra de la Propietat Urbana o en oficines d’entitats financeres competents, o bé, si es tracta d’un pis de propietat, haurà de presentar nota simple del Registre de la Propietat amb un màxim de 3 mesos d’antiguitat. En tots els casos, s’exigirà la cèdula d’habitabilitat amb l’objectiu de verificar que el nombre de persones a empadronar no sobrepassi les definides a la cèlula. Un cop aportada aquesta documentació s’obre un procés de verificació de la documentació.

Els serveis tècnics de l'Ajuntament han detectat més de 100 habitatges on viuen més de 10 persones. La Policia Local i els tècnics de Serveis Socials ho estan revisant cas per cas.