dijous, 24 d’abril de 2008

La JNC del Baix Ebre participarà a la manifestació del proper 18 de maig.

La JNC del Baix Ebre participarà en la manifestació que ha convocat la Plataforma en Defensa de l'Ebre per al proper 18 de maig.


La JNC del Baix Ebre rebutja el projecte d'interconnexió de xarxes proposat pel Govern Central i el Govern Tripartit de la Generalitat.

Pensem que, des del primer moment, el Govern de la Generalitat ha enganyat la ciutadania amb les mesures plantejades per pal·liar la crisi de la sequera. En aquest sentit, el transvassament del Segre només va ser una cortina de fum per acabar, finalment, amb l'Ebre, que era la seva veritable opció. En tot cas, la gestió de la proposta s'ha fet d'esquenes al territori i negant la realitat en plena campanya electoral.

La proposta d'interconnexió de xarxes obre una porta a unes futures ampliacions de captació d'aigua de l'Ebre per ampliar el transvassament cap a l'àrea de Barcelona. Pensem que és un error plantejar aquesta situació amb criteris de solidaritat ja que, un cop oberta la porta, hi haurà arguments per portar aigua també cap a València, Múrcia i Alemria, seguint així els mateixos criteris.

Rebutgem parlar d'excedents quan hi ha moltes mancances de recursos hídrics al propi territori de l'Ebre. Els municipis turístics no tenen prou concessió d'aigua per afrontar les puntes d'estiu, el Polígon Catalunya Sud encara no disposa d'aigua i els regants aprofiten part de la concessió que el CAT no utilitza i encara precisen més aigua per cobrir el cicle agrícola.

L'equilibri territorial ha de ser l'objectiu principal.

La temporalitat es converteix en permanència quan la inversió que s'ha de fer és d'aquesta envergadura (180 milions d'euros). Si tinguessen clar que volíen una mesura temporal, hauríen impulsat altres propostes que també haguessen pogut solucionar el dèficit hídric que avui dia pateix l'àrea de Barcelona.

La venda d'aigua dels pous de Tarragona i Reus representa una burla a la solidaritat de Terres de l'Ebre. Davant d'aquesta proposta, des de la JNC, demanem revisar la concessió que té el CAT per tal d'evitar que es pugui obtenir un rèdit econòmic propi que només sustenta amb la solidaritat de l'Ebre.

Des de la JNC del Baix Ebre, denunciem el frau electoral dels partits polítics que formen l'actual govern tripartit que impulsen polítiques transvasistes incomplint, clarament, el Compromís per l'Ebre que van signar amb la PDE el 2003 per oposar-se a qualsevol tipus de transvassament o interconnexió de xarxes.
A més, pensem que aquets partits estan manipulant l'opinió pública quan a Barcelona defensen el projecte del transvassament i a Terres de l'Ebre s'amaguen o mostren la seva suposada oposició al projecte.